Zapraszamy na kolejne spotkanie dedykowane przedstawicielom działów HR, w terminie 11 kwietnia 2019, w Golden Tulip Gdańsk Residence****, w godz. 14:00 – 17:00. Tym razem zaprezentujemy nowe autorskie narzędzie diagnostyczne, dedykowane menedżerom, zespołom oraz całym organizacjom.

MPI (Management Pattern Indicator) służy do pomiaru preferowanego i wspierającego wzorca działania i myślenia. Narzędzie oparte jest o teorię między innymi Ginny Whitelaw oraz Mark’a Kiefaber’a. 

W odróżnieniu od typowych narzędzi psychometrycznych, dostępnych obecnie na rynku, MPI wskazuje nie tylko preferowane style działania, ale także oferuje zestaw wskazówek określających jakie działania warto podjąć, aby uaktywnić inny, lepiej dopasowany do wymogów bieżącej sytuacji styl. O ile większość narzędzi psychometrycznych  można przyrównać do fotografii stanu aktualnego, o tyle nasze narzędzie wskazuje także kierunek rozwojowy.

Dla kogo?

 • Zastanawiasz się nad własnym rozwojem zawodowym lub osobistym? Czujesz, że stoisz w miejscu?
 • W Twoim zespole pracują osoby, które chcesz awansować, ale nie masz 100% pewności, że warto to zrobić?
 • Pracujesz w dziale HR i chcesz poznać swoich pracowników lub menedżerów lepiej, aby efektywnie ich rozwijać?
 • Pracujesz jako coach i chcesz zaoferować swoim klientom pogłębioną analizę ich sposobu myślenia i działania?

Cztery Wzorce Energetyczne

Każdy z nas działa i myśli w oparciu o specyficzny wzorzec: Partner, Wizjoner, Ekspert lub Zdobywca. Zwykle ludzie mają jeden wzorzec dominujący (preferowany) oraz drugi stanowiący swego rodzaju wsparcie. Jakkolwiek wzorce działania są względnie stabilne, to jednak wzorzec ten możemy zmieniać w zależności od wymogów sytuacji zawodowej. Jeśli zatem sytuacja i obowiązki zawodowe wymagają od nas działania w stylu Zdobywcy, to podejmując różne działania, możemy uaktywnić ten sposób myślenia i działania. Dzięki temu możemy w lepszym stopniu odpowiedzieć na zmieniające się wymagania sytuacji.

Organizator

 • Robi właściwe rzeczy,
 • Odpowiedzialny,
 • Dba o zasady, przestrzega reguł,
 • Można na nim polegać,
 • Uważnie słucha,
 • Zorientowany na jakość,
 • Zawsze na czas, zgodnie z umową,

Zdobywca

 • Uwielbia wygrywać,
 • Osiąga cele,
 • Zmierza prosto do celu,
 • Pracuje szybko i konkretnie,
 • Silny, mocny, agresywny.

Wizjoner

 • Kreatywny, z wyobraźnią, myślący nieschematycznie,
 • Dostrzegający całość,
 • Otwarty na nowe możliwości,
 • Podejmujący ryzyko,
 • Elastyczny,
 • Zorientowany na rozwój i uczenie się.

Partner

 • Budujący relacje z innymi,
 • Szukający konsensusu i tego co łączy różne punkty widzenia,
 • Celebrujący sukcesu, szukający przyjemności w pracy,
 • Widzi różne strony, docenia zdanie innych osób,
 • Zorientowany na ludzi.

Na czym to polega?

Badanie testem online zajmuje około 15 minut. Efektem badania jest raport opisujący preferowany styl i wzorzec energetyczny, ale także zawiera wiele wskazówek rozwojowych. Wskazówki rozwojowe zawierają m.in. Lektury i filmy jakie warto przeczytać i obejrzeć, sporty i aktywność ruchowa, jakie warto wykonywać, wystrój biura wspierający zmianę wzorca oraz wiele innych. Wskazówki rozwojowe są szczególnie przydatne w sytuacji, gdy preferowany styl lub preferowane style są mniej skuteczne w aktualnej sytuacji zawodowej i osobistej.

Na przykład menedżer z dominującym wzorcem Wizjonera znalazł się w sytuacji, która wymaga doprowadzenia opracowanych projektów do pomyślnego końca, a zatem potrzebuje więcej energii typu Zdobywca lub Ekspert.  Dzięki wskazówkom rozwojowym będzie mógł w sposób systematyczny i prosty “przestroić się” na inny sposób funkcjonowania bardziej odpowiedni dla jego sytuacji zawodowej.

Kiedy warto skorzystać z narzędzia ?

Model służy nie tylko jako ramy do budowania rozwoju jednostki, ale może być z powodzeniem wykorzystywany w różnych obszarach organizacyjnych. Można go używać między innymi do identyfikowania i rozwijania talentów, rozwoju zespołów, rozwoju liderów czy rozwoju organizacyjnego. Przyjrzyjmy się niektórym możliwym aplikacjom na tych polach.

IDENTYFIKACJA I ROZWÓJ TALENTÓW

 • Zidentyfikowanie liderów, którzy są niewidoczni na co dzień lub mają wyjątkowe zdolności,
 • Pomoc w dopasowaniu potencjału jednostki do możliwości organizacyjnych,
 • Tworzenie rzeczywistych planów zmian dla liderów,
 • Pomoc w zrozumieniu czemu ludzie mający duży potencjał i możliwości dostarczają przeciętne rezultaty i efekty,
 • Pomoc w sukcesji na ważne, krytyczne stanowiska i role.

ROZWÓJ ZESPOŁÓW

Model dostarcza silne narzędzie diagnostyczne, identyfikujące różnorodność grupową. Dzięki niemu można zidentyfikować siły i słabości zespołu w odniesieniu do zadań, celów, środowiska w jakim działa zespół. Model daje ramy rozwojowe dla indywidualnych członków zespołu, jak całego zespołu jako takiego. Model może pokazać jakie nowe kompetencje, zdolności powinny być wniesione do danego zespołu.

ROZWÓJ LIDERÓW

Z naszego doświadczenia wynika, że Model może odegrać znaczącą rolę w szkoleniach i warsztatach wewnętrznych. Począwszy od wprowadzenia Modelu jako jednego ze szkoleń, po budowę szkoleń i szerzej programów rozwojowych opartych o jego logikę. Ramy jakie wyznacza Modele są szczególnie wartościowe, jeśli firma potrzebuje więcej osób ze zdolnościami Stratega, czyli myślących systemowo, obejmujących całość firmy, łączących różne punkty widzenia i podejścia.

ROZWÓJ FIRMY

Diagnoza wzorca energetycznego, stylu myślenia i działania charakterystycznych dla pracowników dostarczy wiele cennych informacji na temat kultury organizacyjnej, etosu pracy, stylów zarządzania. Diagnoza ta może stać się punktem wyjścia do opracowania planów rozwojowych. Jest to szczególnie przydatne, kiedy firma operuje w skomplikowanym środowisku, zmiennym lub istotnie zwiększają się wymagania wobec kadry zarządzającej. Narzędzia diagnostyczne jakie wspierają Model Rozwoju Przywództwa są też doskonałym miernikiem i stymulatorem rozwoju uczenia się organizacji.

Autor i mentor narzędzia

JAROSŁAW CHYBICKI

Doświadczony trener i konsultant. Dyrektor merytoryczny Sopockiego Instytutu Rozowju Biznesu. Z wykształcenia psycholog. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Paryskiej Sorbony oraz wielu kursów prowadzonych w USA, Niemczech oraz Rosji. Certyfikowany Instruktor Mindfulness. Autor książki pt. „Skup się! Trening Mindfulness dla zestresowanych menedżerów”. Autoryzowany użytkownik Leadership Developmental Framework we współpracy z Harthill z Anglii. Certyfikowany coach Focus Energy Balance Indicator (FEBI). Współpracuje z Meta Integral, Dana Carman Integral, Focus Leadership z USA. Członek – założyciel International Partnership for Assessment and Development.
Prowadził zajęcia m. in. na: Akademii Leona Koźmińskiego, Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie SWPS, Uniwersytecie Gdańskim. Autor wielu publikacji z zakresu zarządzania i przywództwa, w tym dotyczących zarządzania integralnego, zarządzania przez wartości, psychologii pozytywnej w biznesie, uważności w pracy.