Operatorem Serwisu www.sirb.pl jest Sopocki Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.; ul. Armii Krajowej 116/15, 81-834 Sopot, REGON: 362328355.

Respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających internetowy serwis Sopockiego Instytutu Rozwoju Biznesu Sp. z o. o. informujemy, że dane osobowe użytkowników przekazywane dobrowolnie w formularzach rejestracyjnych, przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, a w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Gromadzone przez Sopocki Instytut Rozwoju Biznesu informacje nie mają żadnego z wymienionych w ustawie typu danych, pozwalających identyfikować tożsamość użytkowników.

Administratorem przekazanych danych jest wyłącznie Sopocki Instytut Rozwoju Biznesu.

Znajdujące się na stronie linki do innych witryn, w tym witryn firm współpracujących z Sopockim Instytutem Rozwoju Biznesu, stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne, witryny te nie są objęte niniejszymi zasadami ochrony prywatności.

Użytkownicy mają prawo przeglądać serwis Sopockiego Instytutu Rozwoju Biznesu bez konieczności informowania o swojej tożsamości i ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. W momencie przekazania swoich danych osobowych utracą status użytkowników anonimowych. Wprowadzając swoje dane osobowe użytkownicy wyrażają zgodę na zbieranie i używanie ich przez Sopocki Instytut Rozwoju Biznesu, spółki zależne oraz partnerów biznesowych w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w sposób następujący:

  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. “ciasteczka”).
  • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego – Sopocki Instytut Rozwoju Biznesu, funkcjonującego pod adresem sirb.pl

Dane pozostawione przez użytkowników lub dane zamówienia i produktów nie zostaną przekazane ani sprzedane żadnej innej instytucji zewnętrznej, która mogłaby wykorzystać je w celach marketingowych lub do oferowania swoich usług bez zgody użytkownika.

Dane mogą podlegać udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

W celu lepszego dostosowywania treści i struktury serwisu oraz tworzenia ankiet internetowych serwis używa mechanizmu cookies. Gromadzone informacje za pomocą cookies to np. adres IP (Internet Protocol) używany przy łączeniu się komputera użytkownika z Internetem oraz inne znaczniki informacji („identyfikatory”), z których serwis korzysta jedynie podczas odwiedzin użytkownika na stronach serwisu. Informacje te są przechowywane z zachowaniem takich samych standardów bezpieczeństwa jak dane osobowe. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.

Pliki cookies są pobierane za pośrednictwem przeglądarki internetowej w momencie pierwszego wejścia na stronę. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości żadnej z osób odwiedzających serwis. Służą one jedynie śledzeniu ruchu osób odwiedzających stronę Sopockiego Instytutu Rozwoju Biznesu, aby ułatwić skierowanie go na odpowiednią stronę serwisu. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu, z którego korzysta użytkownik, pliki pomagają w dostosowaniu zawartości strony internetowej do oczekiwań osób odwiedzających, ułatwiają nawigację na stronach, a także zapewniają skuteczność procedur bezpieczeństwa. Pliki cookies zapewniają również dostęp subskrybentom, którzy podczas rejestracji wybrali funkcję automatycznego logowania lub wyrazili chęć skorzystania z dodatkowych informacji przekazywanych wyłącznie subskrybentom.

W przypadku, jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies ze strony,  istnieje możliwość włączenia w przeglądarce opcji powiadamiania o otrzymywanych plikach cookies i wówczas za każdym razem użytkownik będzie decydować o ich ewentualnym blokowaniu.

Wyłączenie otrzymywania „cookies” w przeglądarce uniemożliwi korzystanie z wszystkich funkcji dostępnych na stronie Sopockiego Instytutu Rozwoju Biznesu, między innymi automatycznego logowania oraz otrzymywania subskrybowanych informacji premium.

Zalecamy zapoznać się z poradnikami dostępnymi w internecie pokazujących jak zarządzać dostępem do plików cookies w swojej przeglądarce.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego są zastrzeżone. Serwis zawiera elementy chronione prawem autorskim. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków towarowych.

Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana – bez uprzedniej, pisemnej zgody.