Symulacje

Kadra trenerska Sopockiego Instytutu Rozwoju Biznesu posiada kilkunastoletnie doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów rozwojowych z  wykorzystaniem Symulacji Biznesowych. Z naszych doświadczeń wynika, że jest to forma szkoleniowa, która bardzo mocno angażuje uczestników. Dzięki temu łatwiej i skuteczniej realizujemy cele szkolenia. Każdy trening z wykorzystaniem symulacji ma zdefiniowany cel merytoryczny, a atrakcyjna forma szkolenia sprzyja rozwojowi kompetencji uczestników.

Obszary zastosowań Symulacji Biznesowych:

  • Finanse dla menedżerów
  • Zarządzanie strategiczne
  • Narzędzia Lean, 5S, kanban
  • Budowanie świadomości biznesowej

 

E-Learning

Sopocki Instytut Rozwoju Biznesu rozwija platformę e-learnigową pod adresem www.sirb24.pl

Zawarte tam treści merytoryczne stanowią uzupełnienie do szkoleń prowadzonych tradycyjnie, albo są to całościowe kursy on-line, jak na przykład kurs „Mindfulness dla zapracowanych”.

Przygotowujemy również kursy on-line na zlecenia klientów, w zdefiniowanych tematach i zakresie, wraz z narzędziami pozwalającymi na monitorowanie procesu rozwojowego pracowników.