• COACHING, MENTORING
 • HR I KADRY (REKRUTACJA, AC/DC)
 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I PROCESAMI
 • PRAWO, FINANSE
 • SPRZEDAŻ I OBSŁUGA KLIENTA
 • PR I MARKETING

Rekomendujemy wybór usług doradczych:

 • Kiedy szkolenie nie jest wystarczającym rozwiązaniem do zapewnienia efektywności procesu
 • Przy złożonych projektach toczących się w firmie, gdy zalecana jest obecność i wsparcie eksperta przez cały czas trwania projektu
 • Kiedy klient oczekuje indywidualnego podejścia do problemu i najlepszych rezultatów
 • Gdy organizacja planuje wprowadzić kluczowe zmiany organizacyjne
 • Gdy w proces zaangażowane są osoby na różnych stanowiskach, z różnych działów oraz o różnym doświadczeniu

Nasi konsultanci

Współpracujemy z zespołem ekspertów praktyków z różnych dziedzin. Do każdego projektu doradczego dobieramy specjalistów, uwzględniając branżę i specyfikę naszego klienta. W procesie doradczym skupiamy się tylko na tych działaniach, które mają konkretne przełożenie na efekty biznesowe klienta.

Etapy projektu doradczego:

 1. Wnikliwa diagnoza problemu przez naszego eksperta, poprzedzona dokładną analizą specyfiki/branży Klienta.
 2. Sprecyzowanie wspólnie z Klientem celu, który ma być realizowany, dzięki działaniom doradczym.
 3. Opracowanie działań doradczych i akceptacja programu przez Klienta.
 4. Wdrożenie rozwiązań doradczych, wsparcie eksperta na każdym etapie wdrażania.
 5. Stworzenie raportu po wdrożeniu działań doradczych z dalszymi rekomendacjami.
 6. Konsultacje z ekspertem po zakończeniu działań wdrożeniowych.

Zapraszamy do kontaktu, chętnie przygotujemy dla Państwa propozycję współpracy.