Sopocki Instytut Rozwoju Biznesu posiada certyfikację Standardu Usług Szkoleniowo – Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0) – certyfikat nr: DEKRA/SUS/000119 wydany przez DEKRA Certification Sp. z o. o. Na tej podstawie Instytut jest uprawnionym podmiotem do świadczenia usług szkoleniowo – doradczych dofinansowanych ze środków publicznych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Obecny sposób dystrybucji środków EFS polega na tym, że przedsiębiorcy ubiegają się o środki u wybranych operatorów regionalnych / subregionalnych. Po uzyskaniu zgody na finansowanie, przedsiębiorca wyszukuje w Bazie te usługi, które mogą podlegać dofinansowaniu. Sopocki Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o. o. wspiera przedsiębiorców na każdym etapie formalnym.
Co do zasady na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca może pozyskać dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). Decyzją władz samorządowych wsparcie nie jest dostępne dla firm z województw: mazowieckiego i pomorskiego. Zapraszamy do odwiedzenia zakładki z naszymi usługami rozwojowymi zobacz >>>