Od kilku, a nawet kilkunastu lat pojawiło się nowe podejście, nowa metodologia, jaką jest UWAŻNOŚĆ. Można zadać sobie pytanie czy to tylko chwilowa moda, czy też nurt, który na dobre rozgości się w szkoleniach?

Od kilku, a nawet kilkunastu lat pojawiło się nowe podejście, nowa metodologia, jaką jest UWAŻNOŚĆ. Można zadać sobie pytanie czy to tylko chwilowa moda, czy też nurt, który na dobre rozgości się w szkoleniach? Wiele wskazuje na to, że mindfulness jest ważnym, rozwijającym się nurtem, który nie tylko wszedł do głównego nurtu szkoleń na świecie, ale wręcz staje się swego rodzaju normą. W tym artykule przyjrzymy się najważniejszym powodom, dla których mindfulness jest tak popularne. 
Podstawowym celem wprowadzenia programu uważności w firmach jest podniesienie efektywności w pracy zawodowej poprzez trening umysłu, zgodny z duchem mindfulness, a także naturalną potrzebę rozwoju osobistego. 

CZYM JEST MINDFULNESS?


Jon Kabat-Zinn (twórca metody redukcji stresu opartej o mindfulness) określa uważność, jako szczególny rodzaj uwagi: świadomej, nieosądzającej i skierowanej na bieżącą chwilę . 
„Mówiąc najprościej, uważność to świadomość każdej chwili. Pielęgnuje się ją przez celową koncentrację na rzeczach, nad którymi zwykle się nie zastanawiamy. Jest to systematyczny rozwój nowych rodzajów kontroli i mądrości w naszym życiu, oparty na naszych wewnętrznych zdolnościach relaksacji, skupiania uwagi, świadomości i percepcji.”
W pracy trening uważności służy, do tego, aby świadomie zarządzać uwagą. Oznacza to, że pracownik potrafi w pełni skupić się na tym, co robi. Jest świadomy, tego, co go rozprasza, w razie potrzeby zajmuje się tym, co się pojawia, np. zadaniem od szefa. Uwaga swobodnie przepływa pomiędzy uwagą skierowaną na siebie, swoje myśli, uczucia a uwagą skierowaną na zewnątrz. Dzięki temu wewnętrzne dialogi, zwykle zakłócające działania, cichną. Zyskuje się bardziej obiektywny ogląd sytuacji i pracuje znacznie bardziej efektywnie. 

MIERZALNE EFEKTY.


Pomimo tego, że trening mindfulness jest stosunkowo prosty, jednak istnieją tysiące dowodów badawczych potwierdzających zdumiewającą skuteczność treningów opartych o mindfulness. Co roku ilość danych badawczych wzbogaca się o kolejne setki doniesień. W ten sposób mindfulness wpisuje się w nurt szkoleń opartych o dowody, czego nie zawsze można powiedzieć o wielu innych szkoleniach. Efekty treningu mindfulness są bardzo różnorodne i dotyczą wielu sfer życia, w tym oczywiście efektywności zawodowej. Osoby trenujące uważność odnotowują polepszenie w kilku najważniejszych sferach życia. Bycie uważnym ułatwia nam relacje z innymi. Jedno z badań pokazało, że mindfulness jest związane z lepszą umiejętnością wyrażania siebie w sytuacjach społecznych, większą empatią, lepszym rozumieniem i nazywaniem własnych uczuć, niższym lękiem społecznym, większą odpornością na negatywne stany. Bycie bardziej uważnym związane jest też z osiąganiem celów zawodowych i prywatnych. Praktykowanie medytacji, jak wielokrotnie wykazano, poprawia uwagę, efektywność w pracy, produktywność, zadowolenie z pracy, poprawia relacje ze współpracownikami, przez co obniża stres zawodowy. Mindfulness bezpośrednio wpływa na zdrowie fizyczne, poprawiając stan układu odpornościowego, przyspiesza powrót do zdrowia i wywołuje poczucie fizycznego dobrostanu. Praktyka medytacji zwiększała przepływ krwi, obniżała ciśnienie, zmniejszała ryzyko wystąpienia nadciśnienia, zmniejszała ryzyko śmierci w następstwie schorzeń naczyniowych i łagodziła ich objawy. Statystyki amerykańskiego ubezpieczenia zdrowotnego pokazują, że osoby medytujące mają mniejszą ilość hospitalizacji ze względu na choroby serca, rak i infekcje. Odwiedzają swoich lekarzy o 50% rzadziej . Następuje ogólne osłabienie różnych objawów i symptomów chorobowych oraz ogólna poprawa zdrowia fizycznego. 

POWSZECHNOŚĆ


Treningi mindfulness są stosowane w medycynie, biznesie, edukacji (zarówno dla nauczycieli jak i uczniów), w policji, niektórzy politycy stosują trening uważności. Uważność pojawia się nawet w wojsku. W dosłownie każdej dziedzinie aktywności ludzkiej mindfulness znajduje swoje specyficzne aplikacje. Bez wielkiej przesady można powiedzieć, że jesteśmy w samym środku rewolucji mindfulness. Rewolucja ta oznacza, że mindfulness weszło do głównego nurtu, stało się modne, powszechne, liczba osób ćwiczących mindfulness rośnie z każdym dniem. 

ROI


Nie byłoby tak wielkiego zainteresowania mindfulness, gdyby treningi mindfulness nie przynosiły wymiernych efektów firmom. Ćwiczenie mindfulness w pracy podnosi satysfakcję, obniża fluktuację pracowników, obniża koszty opieki zdrowotnej, podnosi koncentrację, przekładającą się bezpośrednio na wyższą efektywność. Ma wpływ na polepszenie umiejętności strategicznego myślenia oraz podejmowanie bardziej racjonalnych decyzji. Trening uważności zwiększa także kreatywność, obniża odczuwany stres, poprawia efektywność. A to tylko niektóre z efektów ćwiczenia mindfulness. 

Poczytaj więcej:

 

 • Developing Mindful Leaders– Harvard Business Review, grudzień 2011
 • Meditation Makes You More Creative– Science Daily, kwiecień 2012
 • OK Google, Take a Deep Breath– New York Times, kwiecień 2012
 • How to be Happier at Work– Inc., maj 2012
 • How to kill a thought in a good way– Forbes, czerwiec 2012
 • Meditation Can Keep you More Focused at Work– USA Today, czerwiec 2012
 • Be more mindful for a better workplace– Chicago Tribune, sierpień 2012
 • Mindfulness is not a Cure, it’s Better– HuffPost, sierpień 2012
 • The Mind Business– Financial Times Magazine, sierpień2012
 • Mindfulness-based stress reduction effects on moral reasoning and decision making Journal of Positive Psychology, wrzesień, 2012
 • A Guide to Mindfulness at Work– Forbes październik, 2012
 • Mindfulness Helps you become a better leader –Harvard Business Review , październik 2012
 • Multitasking Loses its Cool: Mindfulness is Now In – Investors.com, październik 2012
 • The ROI of Practicing Mindfulness at Work– Under30CEO.com, listopad 2012
 • Meditation finds an ommmm in the office– Globe & Mail, listopad 2012
 • Mindful Multitasking– Levy, U Washington
 • Why Mindful Breathing Works– Huffington Post, listopad 2012
 • Lead by Achieving Nothing. Seriously. Forbes, listopad 2012

 

Jon Kabat-Zinn, „Życie. Piękna katastrofa”

Delgado, L. C., Guerra, P., Perakakis, P., Vera, M. N., del Paso, G. R., Vila, J. “Treating chronic worry: Psychological and physiological effects of a training programme based on mindfulness. Behaviour Research and Therapy”.

Carmody, J., Baer, R. A. (2008). Relationships between mindfulness practice and levels of mindfulness, medical and psychological symptoms and well-being in a mindfulnessbased stress reduction program. Journal of Behavioral Med-icine 31

———————
Autor tekstu:
Jarosław Chybicki
Dyrektor merytoryczny 
Sopockiego Instytutu Rozwoju Biznesu 

Od kilku, a nawet kilkunastu lat pojawiło się nowe podejście, nowa metodologia, jaką jest UWAŻNOŚĆ. Można zadać sobie pytanie czy to tylko chwilowa moda, czy też nurt, który na dobre rozgości się w szkoleniach? Wiele wskazuje na to, że mindfulness jest ważnym, rozwijającym się nurtem, który nie tylko wszedł do głównego nurtu szkoleń na świecie, ale wręcz staje się swego rodzaju normą. W tym artykule przyjrzymy się najważniejszym powodom, dla których mindfulness jest tak popularne. 
Podstawowym celem wprowadzenia programu uważności w firmach jest podniesienie efektywności w pracy zawodowej poprzez trening umysłu, zgodny z duchem mindfulness, a także naturalną potrzebę rozwoju osobistego. 

CZYM JEST MINDFULNESS?


Jon Kabat-Zinn (twórca metody redukcji stresu opartej o mindfulness) określa uważność, jako szczególny rodzaj uwagi: świadomej, nieosądzającej i skierowanej na bieżącą chwilę . 
„Mówiąc najprościej, uważność to świadomość każdej chwili. Pielęgnuje się ją przez celową koncentrację na rzeczach, nad którymi zwykle się nie zastanawiamy. Jest to systematyczny rozwój nowych rodzajów kontroli i mądrości w naszym życiu, oparty na naszych wewnętrznych zdolnościach relaksacji, skupiania uwagi, świadomości i percepcji.”
W pracy trening uważności służy, do tego, aby świadomie zarządzać uwagą. Oznacza to, że pracownik potrafi w pełni skupić się na tym, co robi. Jest świadomy, tego, co go rozprasza, w razie potrzeby zajmuje się tym, co się pojawia, np. zadaniem od szefa. Uwaga swobodnie przepływa pomiędzy uwagą skierowaną na siebie, swoje myśli, uczucia a uwagą skierowaną na zewnątrz. Dzięki temu wewnętrzne dialogi, zwykle zakłócające działania, cichną. Zyskuje się bardziej obiektywny ogląd sytuacji i pracuje znacznie bardziej efektywnie. 

MIERZALNE EFEKTY.


Pomimo tego, że trening mindfulness jest stosunkowo prosty, jednak istnieją tysiące dowodów badawczych potwierdzających zdumiewającą skuteczność treningów opartych o mindfulness. Co roku ilość danych badawczych wzbogaca się o kolejne setki doniesień. W ten sposób mindfulness wpisuje się w nurt szkoleń opartych o dowody, czego nie zawsze można powiedzieć o wielu innych szkoleniach. Efekty treningu mindfulness są bardzo różnorodne i dotyczą wielu sfer życia, w tym oczywiście efektywności zawodowej. Osoby trenujące uważność odnotowują polepszenie w kilku najważniejszych sferach życia. Bycie uważnym ułatwia nam relacje z innymi. Jedno z badań pokazało, że mindfulness jest związane z lepszą umiejętnością wyrażania siebie w sytuacjach społecznych, większą empatią, lepszym rozumieniem i nazywaniem własnych uczuć, niższym lękiem społecznym, większą odpornością na negatywne stany. Bycie bardziej uważnym związane jest też z osiąganiem celów zawodowych i prywatnych. Praktykowanie medytacji, jak wielokrotnie wykazano, poprawia uwagę, efektywność w pracy, produktywność, zadowolenie z pracy, poprawia relacje ze współpracownikami, przez co obniża stres zawodowy. Mindfulness bezpośrednio wpływa na zdrowie fizyczne, poprawiając stan układu odpornościowego, przyspiesza powrót do zdrowia i wywołuje poczucie fizycznego dobrostanu. Praktyka medytacji zwiększała przepływ krwi, obniżała ciśnienie, zmniejszała ryzyko wystąpienia nadciśnienia, zmniejszała ryzyko śmierci w następstwie schorzeń naczyniowych i łagodziła ich objawy. Statystyki amerykańskiego ubezpieczenia zdrowotnego pokazują, że osoby medytujące mają mniejszą ilość hospitalizacji ze względu na choroby serca, rak i infekcje. Odwiedzają swoich lekarzy o 50% rzadziej . Następuje ogólne osłabienie różnych objawów i symptomów chorobowych oraz ogólna poprawa zdrowia fizycznego. 

POWSZECHNOŚĆ


Treningi mindfulness są stosowane w medycynie, biznesie, edukacji (zarówno dla nauczycieli jak i uczniów), w policji, niektórzy politycy stosują trening uważności. Uważność pojawia się nawet w wojsku. W dosłownie każdej dziedzinie aktywności ludzkiej mindfulness znajduje swoje specyficzne aplikacje. Bez wielkiej przesady można powiedzieć, że jesteśmy w samym środku rewolucji mindfulness. Rewolucja ta oznacza, że mindfulness weszło do głównego nurtu, stało się modne, powszechne, liczba osób ćwiczących mindfulness rośnie z każdym dniem. 

ROI


Nie byłoby tak wielkiego zainteresowania mindfulness, gdyby treningi mindfulness nie przynosiły wymiernych efektów firmom. Ćwiczenie mindfulness w pracy podnosi satysfakcję, obniża fluktuację pracowników, obniża koszty opieki zdrowotnej, podnosi koncentrację, przekładającą się bezpośrednio na wyższą efektywność. Ma wpływ na polepszenie umiejętności strategicznego myślenia oraz podejmowanie bardziej racjonalnych decyzji. Trening uważności zwiększa także kreatywność, obniża odczuwany stres, poprawia efektywność. A to tylko niektóre z efektów ćwiczenia mindfulness. 

Poczytaj więcej:

 

 • Developing Mindful Leaders– Harvard Business Review, grudzień 2011
 • Meditation Makes You More Creative– Science Daily, kwiecień 2012
 • OK Google, Take a Deep Breath– New York Times, kwiecień 2012
 • How to be Happier at Work– Inc., maj 2012
 • How to kill a thought in a good way– Forbes, czerwiec 2012
 • Meditation Can Keep you More Focused at Work– USA Today, czerwiec 2012
 • Be more mindful for a better workplace– Chicago Tribune, sierpień 2012
 • Mindfulness is not a Cure, it’s Better– HuffPost, sierpień 2012
 • The Mind Business– Financial Times Magazine, sierpień2012
 • Mindfulness-based stress reduction effects on moral reasoning and decision making Journal of Positive Psychology, wrzesień, 2012
 • A Guide to Mindfulness at Work– Forbes październik, 2012
 • Mindfulness Helps you become a better leader –Harvard Business Review , październik 2012
 • Multitasking Loses its Cool: Mindfulness is Now In – Investors.com, październik 2012
 • The ROI of Practicing Mindfulness at Work– Under30CEO.com, listopad 2012
 • Meditation finds an ommmm in the office– Globe & Mail, listopad 2012
 • Mindful Multitasking– Levy, U Washington
 • Why Mindful Breathing Works– Huffington Post, listopad 2012
 • Lead by Achieving Nothing. Seriously. Forbes, listopad 2012

 

Jon Kabat-Zinn, „Życie. Piękna katastrofa”

Delgado, L. C., Guerra, P., Perakakis, P., Vera, M. N., del Paso, G. R., Vila, J. “Treating chronic worry: Psychological and physiological effects of a training programme based on mindfulness. Behaviour Research and Therapy”.

Carmody, J., Baer, R. A. (2008). Relationships between mindfulness practice and levels of mindfulness, medical and psychological symptoms and well-being in a mindfulnessbased stress reduction program. Journal of Behavioral Med-icine 31

———————
Autor tekstu:
Jarosław Chybicki
Dyrektor merytoryczny 
Sopockiego Instytutu Rozwoju Biznesu