Kluczowe korzyści

Dzięki zastosowaniu RMP osoby zarządzające potrafią efektywniej zarządzać pracownikami i zespołami, ponieważ poznają siebie, swoje motywatory i styl zarządzania, potrafią zmotywować pracowników i przydzielać zadania zgodnie z motywatorami pracowników.

Program szkolenia

CO MOTYWUJE CZŁOWIEKA? – o koncepcji Prof. Stevena Reissa i nie tylko:

 • Porównanie MOTYWACJI 1.0, 2.0, 3.0
 • Szesnaście podstawowych MOTYWATORÓW Prof. Reissa;
  • geneza
  • terminologia
  • znaczenie
 • Intensywność podstawowych motywatorów;
 • Mój profil REISS MOTIVATION – analiza własna.

NAUKA ROZPOZNAWANIA MOTYWACJI NA PODSTAWIE ZACHOWANIA:

 • Analiza Profilu Motywacyjnego krok po kroku;
 • Współzależność i kombinacje motywatorów;
 • Motywacje – przekonania – związki– kompetencje – zachowania, czyli na jakich poziomach możesz pracować z pracownikiem;
 • Związki pomiędzy MOTYWATORAMI a zachowaniem;
 • Szesnaście REGUŁ MOTYWACJI według RMP.

DOPASOWYWANIE METOD ODDZIAŁYWANIA:

 • Jak lepiej zrozumieć drugiego człowieka?
 • Self-hugging a ŚLEPE PLAMY czyli motywowanie bez zniekształceń;
 • Empatia – Tolerancja – patrzenie na świat oczami innych.
 • Efektywne komunikowanie się zgodne z motywatorami pracownika;
 • Efektywne delegowanie zadań zgodne z motywatorami pracownika;

WYWIERANIE WPŁYWU czyli TWÓJ LEADERSHIP:

 • Jakie motywatory wspierają moją pracę?
 • Reguły wywierania wpływu;
 • Reguły a wewnętrzne motywatory– ich punkty styczne;
 • Podświadome potrzeby a świadomie określone cele SMART czyli SWEET SPOT PRACOWNIKA.

Podczas szkolenia...

 • Lepiej poznasz siebie i swój styl zarządzania;
 • Nauczysz się motywować pracowników zgodnie z ich motywatorami;
 • Poznasz metody patrzenia na świat oczami innych, rozwiniesz zdolność empatii;
 • Nauczysz się efektywnie wykorzystywać metody wywierania wpływu;
 • Rozwiniesz umiejętność komunikowania i delegowania zgodnego z motywatorami pracownika, w oparciu o koncepcję RMP;
 • Nabędziesz umiejętność rozpoznawania motywatorów pracowników na podstawie ich zachowań.

Rozwijane kompetencje

Umiejętność zarządzania poprzez motywację, wywieranie wpływu, budowanie relacji, komunikatywność, empatia.