Kluczowe korzyści

Uczestnicy szkolenia rozwiną kompetencje w zakresie prowadzenia prezentacji, wywierania pozytywnego pierwszego wrażenia, radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz wywierania wpływu na audytorium.

Program szkolenia

Praca z informacją (w trakcie wystąpień i w trakcie spotkań):

 • Komunikaty niewerbalne a werbalne
 • Blokady informacyjne
 • Niezręczne pytania, jak je rozpoznawać, jak odpowiadać?

Wybrane elementy prowadzenia wystąpień i spotkań:

 • Metody zbierania i porządkowania informacji
 • Zasady prowadzenia „burzy mózgów”
 • Podsumowywanie i wyciąganie wniosków

Zachowania podczas prezentacji – praktyka:

 • Trudne sytuacje
 • Sztuka utrzymywania i wzbudzania zainteresowania słuchaczy
 • Błędy popełniane podczas prezentacji

Elementy psychologii społecznej:

 • Efekt pierwszeństwa i świeżości
 • Konformizm i autorytet
 • Efekt aureoli i diabelskich rogów

Zasadnicze elementy przygotowania wystąpienia:

 • Wyznaczanie celu i precyzowanie wagi przekazywanych treści
 • Jaki charakter ma mieć moja prezentacja?
 • Określenie swojej roli, czyli kim jestem i kogo reprezentuję?

Segmentacja odbiorców – czyli kim jest moja publiczność:

 • Praca z dużym i z małym audytorium
 • Trudni uczestnicy
 • Style myślenia

Struktura wystąpienia/zebrania:

 • Planowanie i przygotowanie wstępu
 • Rozwinięcie
 • Zakończenie

Podczas szkolenia...

 • Nauczysz się korzystać z zasad profesjonalnej prezentacji
 • Poznasz zasady i metody radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Dowiesz się, jak radzić sobie z trudnymi uczestnikami podczas prowadzenia spotkań i prezentacji
 • Nauczysz się wykorzystywać swoje atuty w celu podniesienia poziomu atrakcyjności i fachowości prezentacji
 • Udoskonalisz swoje kompetencje w zakresie stosowania metod wywierania wpływu na audytorium

Rozwijane kompetencje

Autoprezentacja, budowanie relacji z innymi, komunikatywność, otwartość na innych, prowadzenie prezentacji, wywieranie wpływu.