Kluczowe korzyści

 • Wyższa efektywność pracy
 • Wyższa jakość życia
 • Wyższa satysfakcja z pracy
 • Lepsza równowaga życie zawodowe/prywatne
 • Wyższa możliwość koncentrowania się
 • Niższe koszty emocjonalne pracy
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • Niższe „przeskakiwanie” uwagi

Program szkolenia

Warsztat Mindfulness dla zapracowanych trwa 3 miesiące.
W ramach cyklu odbywają się:

 • Dwa spotkania warsztatowe
 • Trzynaście webinarów
 • Trzy sesje coachingowe
 • Ćwiczenia własne: 2 x 10 minut codziennie

W proces zaangażowanych jest czterech Konsultantów.

REALIZOWANE TEMATY: 

 1. Mindfulness na dzień dobry.
 2. Komputer i ja.
 3. Praca w zespole.
 4. Stres i ja.
 5. Zarządzanie energią osobistą.
 6. Ruch i ja.
 7. Moje relacje.
 8. Komunikacja z innymi.
 9. Zatrzymaj się.
 10. Ja w przestrzeni.
 11. Uważne jedzenie.
 12. Uważność w kontaktach z dziećmi.
 13. Model Rozwoju Przywództwa.

Rozwijane kompetencje

DLA KOGO? WARSZTAT KIEROWANY JEST DO CIEBIE, JEŚLI:

 • Zajmujesz odpowiedzialne stanowisko
 • Pracujesz w środowisku natłoku informacyjnego
 • Stres w pracy stał się bardzo intensywny
 • Jesteś przeciążony zadaniami
 • Jesteś zmuszony do wykazywania nieustannej kreatywności
 • Nastąpił spadek efektywności zespołu
 • Pragniesz zwiększyć własną efektywność
 • Zaburzona została równowaga pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym